Hribovec - Rihpovec

www.rihpovec.si

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk


2016_03_VABILA

E-pošta Natisni PDF

Na podlagi določb 12. člena Pravil sklicujem

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA NAPREDEK
HRIBOVEC RIHPOVEC,

ki bo v soboto, 19. marca 2016, ob 18. Uri, pri Slavcu Starič,
Rihpovec 20.

 

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

1.Zdravstveno predavanje
2.Kulturni program
3.Izvolitev organov zbora
4.Poročilo predsednika UO o delu v letu 2015
5.Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju v letu 2015
6.Razprava o poročilih in sprejem sklepov
7.Sprejem programa dela za leto 2015
8.Razno

Po določbah zadnjega odstavka 12. člena Pravil je zbor sklepčen,
če je prisotnih več od polovice članov. Po preteku trideset minut od ure,
določene za začetek občnega zbora, zbor veljavno sklepa ne glede na število
prisotnih članov.

Če še niste poravnali članarine, ali se še niste včlanili v društvo, boste to
lahko storili 30 min pred začetkom občnega zbora.
_________________________________________________________________________

V A B I L O

Na delovno akcijo spomladanskega čiščenja in urejanja cest,
ki bo v PETEK 18.3.2016 ob 15.30.uri. Zbor udeležencev je na igrišču.

Prosim za čim večjo udeležbo, da cesto uredimo v najboljši moči.

Predsednik UO
Franci Starič

Komentarji (0)
Samo registritrani uporabniki lahko dodajo komentarje!