Hribovec - Rihpovec

www.rihpovec.si

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Napaka
  • Napaka pri nalaganju vira novic.


2012_Vabila

E-pošta Natisni PDF
Društvo vabi:

1. Na akcijo Očistimo Slovenijo 2012,
ki bo v soboto, dne 24.3.2012.

Zbor udeležencev bo ob 9. uri na igrišču.
Zbrani se bomo razporedili po Rihpovcu in ga očistili smeti.
Zaključek akcije bo ob 14 uri.

Ne dovolite, da vas bomo pri delu pogrešali.


2.Na podlagi določb 12. člena Pravil sklicujem

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA NAPREDEK
HRIBOVEC, RIHPOVEC,
ki bo v soboto, 24. marca 2012 ob 18. uri  pri Slavcu Starič,
Rihpovec 20.

Upravni odbor predlaga naslednji
DNEVNI RED:
1.    Kulturni program in ugotovitev sklepčnosti
2.    Poročilo predsednika UO o delu v letu 2011
3.    Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju v letu 2011
4.    Razprava o poročilih in sprejem sklepov
5.    Sprejem programa dela za leto 2012
6.    Razno

Po določbah zadnjega odstavka 12. člena Pravil je zbor sklepčen,
če je prisotnih več od polovice članov. Po preteku trideset minut od ure,
določene za začetek občnega zbora, zbor veljavno sklepa ne glede na število prisotnih članov.


Če še niste poravnali članarine, ali se še niste včlanili v društvo, boste to lahko storili pred občnim zborom.

Predsednik UO
Franci Starič
Komentarji (0)
Samo registritrani uporabniki lahko dodajo komentarje!
Zadnjič posodobil Torek, 26 Marec 2013 18:41  

Novice Svet