Hribovec - Rihpovec

www.rihpovec.si

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Napaka
  • Napaka pri nalaganju vira novic.


2018_03_Občni zbor društva

E-pošta Natisni PDF

Na podlagi določb 12. člena Pravil sklicujem

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA NAPREDEK
HRIBOVEC RIHPOVEC,

ki bo v soboto, 31. marca 2018, ob 18. uri, pri Slavcu Starič,
Rihpovec 20.

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

 1.Kulturni program
2.Izvolitev organov zbora
3.Poročilo predsednika UO o delu v letu 2017
4.Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju v letu 2017
5.Razprava o poročilih in sprejem sklepov
6.Volitve članov UO in NO
7.Sprejem programa dela za leto 2018
8.Razno

Po določbah zadnjega odstavka 12. člena Pravil je zbor sklepčen,
če je prisotnih več od polovice članov. Po preteku trideset minut od ure,
določene za začetek občnega zbora, zbor veljavno sklepa ne glede na
število prisotnih članov.

Če še niste poravnali članarine, ali se še niste včlanili v društvo,
boste to lahko storili 30 min pred začetkom občnega zbora.


Predsednik UO
Franci Starič

Komentarji (0)
Samo registritrani uporabniki lahko dodajo komentarje!
Zadnjič posodobil Sreda, 28 Marec 2018 14:14  

Novice Svet