Hribovec - Rihpovec

www.rihpovec.si

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Napaka
  • Napaka pri nalaganju vira novic.


2013_03_Redni letni občni zbor

E-pošta Natisni PDF

Na podlagi določb 12. člena Pravil sklicujem

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA NAPREDEK
HRIBOVEC RIHPOVEC,

ki bo v soboto, 6. aprila 2013 ob 18. uri  pri Slavcu Starič,
Rihpovec 20.

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

1. Kulturni program in ugotovitev sklepčnosti
2. Poročilo predsednika UO o delu v letu 2012
3. Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju v letu 2012
4. Razprava o poročilih in sprejem sklepov
5. Sprejem programa dela za leto 2013
6. Razno

Po določbah zadnjega odstavka 12. člena Pravil je zbor sklepčen,
če je prisotnih več od polovice članov. Po preteku trideset minut od ure,
določene za začetek občnega zbora, zbor veljavno sklepa ne glede na število prisotnih članov.

Če še niste poravnali članarine, ali se še niste včlanili v društvo,
boste to lahko storili pred 30 min začetkom občnega zbora.


Predsednik UO
Franci Starič
Komentarji (0)
Samo registritrani uporabniki lahko dodajo komentarje!
Zadnjič posodobil Torek, 26 Marec 2013 18:43  

Novice Svet