Hribovec - Rihpovec

www.rihpovec.si

 • Povečaj velikost črk
 • Privzeta velikost črk
 • Zmanjšaj velikost črk


Občni zbor društva

E-pošta Natisni PDF

Na podlagi določb 12. člena Pravil sklicujem    

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA NAPREDEK
HRIBOVEC RIHPOVEC,

ki bo v soboto, 28. marca 2015, ob 18. Uri,  pri Slavcu Starič, Rihpovec 20.

 

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

 1. Kulturni program
 2. Zdravstveno predavanje
 3. Izvolitev organov zbora
 4. Poročilo predsednika UO o delu v letu 2014
 5. Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju v letu 2014
 6. Razprava o poročilih in sprejem sklepov
 7. Sprejem programa dela za leto 2015
 8. Razno

Po določbah zadnjega odstavka 12. člena Pravil je zbor sklepčen,
če je prisotnih več od polovice članov. Po preteku trideset minut
od ure, določene za začetek občnega zbora, zbor veljavno sklepa
ne glede na število prisotnih članov.

Če še niste poravnali članarine, ali se še niste včlanili v društvo,
boste to lahko storili 30 min pred začetkom občnega zbora.


Predsednik UO
Franci Starič

Komentarji (0)
Samo registritrani uporabniki lahko dodajo komentarje!